Get

In Touch

  OUR ADDRESS

  Heraklion Crete

  2810 287285
  Nikolaou Kazantzaki 2, 71202 center of Heraklion
  info@sexyworld.gr

  OPENING HOURS

  Monday-Wednesday-Saturday:: 09:30 – 14:30
  Tuesday-Thursday-Friday:: 09:30 – 14:30 & 17:30 – 21:00